Wat is het verschil tussen collaborative practice en mediaton?

Bij collaborative practice werkt een interdisciplinair team samen met jou aan het meest optimale resultaat.

Alle professionals zetten zich vanuit hun eigen expertise in om de partijen te begeleiden. Zij houden teambesprekingen en hebben als doel om een goede oplossing te vinden. Daarbij houden ze de belangen van beide partijen in de gaten. Een coach kan deze teambesprekingen leiden en ervoor zorgen dat de collaborative practice effectief en respectvol verloopt. 

Begeleiding en coaching

Beide partijen hebben een eigen advocaat die naast hen zit aan de overlegtafel. Deze advocaat bespreekt voor, tijdens en na teambesprekingen het juridisch aspect en behartigt jouw belangen, maar doet dit zonder de belangen van de andere partij uit het oog te verliezen. 

Het hele overlegproces wordt begeleid door een neutrale coach. De neutrale coach zorgt ervoor dat teambesprekingen goed verlopen en de communicatie respectvol is. Een neutrale financieel deskundige geeft advies over financiële en fiscale vraagstukken, zodat jij een weloverwogen keuze kunt maken. 

Effectief

Het oplossen van conflicten met collaborative practice gebeurt zonder rechter. 

De collaborative practice-methode is effectief, omdat:

  • Samen in overleg wordt gewerkt aan mogelijke oplossingen;
  • Speciaal getrainde deskundigen deel uitmaken van het team;
  • Er geen tussenkomst is van de rechter;
  • Op een respectvolle manier wordt gezocht naar een duurzame oplossing;
  • Men afspreekt dat er niet geprocedeerd wordt.