Arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer

Soms lijkt de beëindiging van de arbeidsrelatie de beste oplossing van een geschil. Maar bij het uitspreken van het dispuut kunnen er ook andere oplossingen gevonden worden dan ontslag en het betalen van een transitievergoeding. Mediation helpt bij de zoektocht.

Mediation is een effectieve manier om een arbeidsconflict op te lossen door het zoeken naar creatieve oplossingen.