Een zieke werknemer

Als een medewerker langdurig arbeidsongeschikt is ontstaat soms een dispuut tussen de werkgever en medewerker. Ook de visie van de Arbodienst op de arbeidsongeschiktheid kan een oorzaak zijn van een geschil tussen de werkgever en medewerker.

Mediation is een effectieve manier om dit arbeidsconflict op te lossen. Soms kan een zieke medewerker terugkeren in zijn of haar functie of in een andere functie. Als dit niet meer mogelijk is, kan er samen ook gesproken worden over een exit-traject.