Ontslag

De werkgever en medewerker hebben vaak een andere kijk op de reden van ontslag. Vooral bij ontslag op staande voet kan een hoogoplopend conflict ontstaan. Voor beide partijen kunnen dan risico’s ontstaan.
 

De werkgever kan geconfronteerd worden met het feit dat het ontslag wordt teruggedraaid of dat een hogere transitievergoeding betaald moet worden. Een medewerker wil zijn WW-uitkering behouden. Zakelijke mediation is een goed traject om het einde van de arbeidsovereenkomst op een correcte manier af te sluiten.