Transitievergoeding/ ontslagvergoeding

Bij het beëindigen van de arbeidsrelatie of een exit-traject is er soms ook een geschil over de hoogte van de ontslagvergoeding.

Om eindeloze procedures voor te zijn is het zinvol om via mediation dit conflict op te lossen.