Wat is mediation en hoe werkt een mediator?

Mediaton is een bewezen oplossingsmethode bij privékwesties zoals een scheiding. Als er overeenstemming moet komen over het huis, de alimentatie, de kinderen, een eigen zaak of je pensioen.

De advocaat-mediators van HELIO advocaten|mediators begeleiden je daarbij. Ze geven je de juiste informatie en vertellen je wat de diverse (on)mogelijkheden zijn, zodat jullie samen een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Waarom mediation?

Eén van de grote voordelen van mediation is dat een geschil vaak sneller en goedkoper is opgelost dan met een rechtszaak. Doordat er geen vertragingen zijn door procedures kunnen beide partijen snel met elkaar om tafel. Zolang beide partijen bereid zijn om over een oplossing te praten, heeft mediation kans van slagen. Met mediation loopt de relatie doorgaans minder schade op dan bij een juridische procedure. Voor de rechter worden de messen meestal geslepen, tijdens een mediationgesprek is er gelegenheid om alles uit te spreken. 

Hoe werkt een mediator?

Tijdens de mediation word je bijgestaan door een advocaat-mediator van HELIO advocaten|mediators. Onze advocaat-mediator staat neutraal en onafhankelijk in het proces en bekijkt de zaak objectief. Zij kijkt naar de feiten, maar ook naar de emoties, die zij samen met jullie inzichtelijk maakt. De advocaat-mediator zet de zaken op een rij, waakt over gelijkwaardigheid en uitgebalanceerde oplossingen en kijkt samen met beide partijen naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden. 

Een belangrijk voordeel van een advocaat-mediator van HELIO advocaten|mediators, ten opzichte van mediators die geen advocaat zijn, is dat wij de procedures bij de rechtbanken als geen ander kennen. Wij plaatsen het probleem in een juridisch kader, met de wetenschap dat een rechter alleen maar een knoop kan doorhakken, zonder dat dit recht doet aan de meningen en gevoelens van beiden. Dit maakt mediation met onze advocaat-mediators extra effectief: je bent optimaal geïnformeerd en je kunt samen een duurzame oplossing bereiken.
 

In de praktijk

Hoe werkt een mediator in de praktijk? Over het algemeen vindt elke drie weken een mediationgesprek plaats. Het proces verloopt, afhankelijk van de voortgang van de gesprekken, doorgaans van een aantal weken tot een aantal maanden of een half jaar. Een procedure bij de rechtbank loopt al snel langer dan een jaar. 

Kies altijd voor een advocaat-mediator

Mediator is geen beschermde titel. Iedereen kan zich mediator noemen. Voor advocaat-mediator geldt dat niet. Het voordeel van een advocaat-mediator is dat deze volledig op de hoogte is van de wettelijke bepalingen en zorgt voor een juridisch sluitende overeenkomst. Ook kent de advocaat-mediator de rechtbankprocedures als geen ander. De advocaat-mediator kan gedetailleerd toelichten hoe de afhandeling van het conflict er bij de rechtbank uit zou zien en waar een rechter bij zijn oordeel naar kijkt.

De advocaat-mediator is dé expert voor bemiddeling in complexe geschillen. HELIO advocaten|mediators heeft de kennis en specialismen in huis voor ingewikkelde trajecten. Bovendien weten wij als ondernemers waar een ondernemer behoefte aan heeft bij het oplossen van een geschil. Ook daarin zit onze toegevoegde waarde.

Mediation is werken aan een blijvende oplossing


Tijdens mediation ligt de nadruk in eerste instantie op de meningen, visie en gevoelens van beide partijen. Vanuit dat vertrekpunt ga je samen op zoek naar een blijvende uitkomst. Dat maakt mediation tot een duurzame oplossing. Bovendien houd je het initiatief in eigen hand, in plaats van dat een rechter over jouw leven of zakelijke toekomst beslist.
 

Vertrouwelijkheid mediation

Wat in mediation wordt besproken is altijd vertrouwelijk. Die vertrouwelijkheid is essentieel. De verslagen, maar ook de op schrift gestelde voorstellen, conceptovereenkomsten en andere stukken zijn in mediation vertrouwelijk. Partijen mogen, in overleg met de mediator advies inwinnen van derden met inachtneming van deze vertrouwelijkheid. Deze derde moet dan een geheimhoudingsverklaring ondertekenen. 
 

De kosten van een advocaat-mediator deel je met de ander

De kosten van mediation worden meestal gedeeld en vallen in bijna alle gevallen lager uit dan bij gerechtelijke procedures. Vanwege de kortere looptijd van mediation en omdat tijdens mediation eventuele gerechtelijke procedures die voortkomen uit het ene conflict meteen besproken kunnen worden. Zo komen meerdere geschillen gelijktijdig aan de orde. Hier lees je meer over de kosten van mediation.

Beëindiging mediationtraject

Deelnemen aan mediation is vrijwillig. Beide partijen mogen de mediation op elk moment beëindigen of de onderhandelingen afbreken. Als er op dat moment geen overeenkomst is bereikt en er volgt alsnog een juridische procedure, dan mogen beiden in de procedure geen mededelingen doen over hetgeen is besproken of gebeurd in de mediation. Ook mogen de verslagen of andere stukken uit de mediation niet aan de rechter worden voorgelegd. De mediator mag ook niet als getuige opgeroepen worden (de mediator kan zich beroepen op zijn verschoningsrecht en geheimhoudingsverplichting). De reden: zolang er geen overeenkomst is, moeten partijen veilig met elkaar kunnen onderhandelen.