De drie fasen van mediation

Het mediationproces voor families

Bij scheidingsmediation begeleidt de advocaat-mediator van HELIO advocaten|mediators je in de drie fasen van het mediationproces:

 1. De emotionele fase
 2. De financiële fase
 3. De juridische fase

Een mediationtraject start altijd met aandacht voor de menselijke kant. We kijken naar het verloop van jullie relatie, hoe jullie tot het besluit zijn gekomen om te scheiden en de manier waarop jullie daarover met elkaar praten. De uitdaging bij een scheiding is om goed uit elkaar te gaan.

Uiteraard is er veel aandacht voor jullie kinderen. Het behoud van de ouderrelatie met elkaar is van belang voor de kinderen en kan de scheiding voor hen draaglijker maken.

1. De emotionele fase

Het ouderschapsplan/kinderen

Als je eenmaal het besluit hebt genomen om uit elkaar te gaan, dan moeten jullie samen een ouderschapsplan maken. Dit wordt bij het verzoekschrift tot echtscheiding aan de rechtbank toegezonden. In deze afspraken staan minimaal:

 • De kosten van de verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen;
 • De manier waarop jullie elkaar informeren en raadplegen over de kinderen;
 • Hoe jullie de zorg- en opvoedtaken van de kinderen verdelen en de verplichting tot omgang invullen. 

Benieuwd naar een voorbeeld? Je kunt hier een voorbeeld ouderschapsplan bekijken. Bekijk ook een voorbeeld van een zorgschema.

Daarnaast vertellen jullie de kinderen, op hun eigen niveau, dat jullie uit elkaar gaan. Dat doen jullie – als ouders – samen. In het paraplu-gesprek krijgen kinderen meer duidelijkheid over de scheidingssituatie. Mocht je dat willen, dan gaat de advocaat-mediator van HELIO advocaten|mediators in gesprek met jullie kinderen.

2. De financiële fase

In deze fase verzamelt de advocaat-mediator van HELIO advocaten|mediators belangrijke financiële gegevens en documenten, zoals de huwelijksvoorwaarden, een overzicht van schulden en bezittingen. Als je een eigen onderneming hebt zijn de jaarrekeningen van jouw onderneming essentieel. Ook kapitaalverzekeringen, bankafschriften en aangiften inkomstenbelasting zijn van belang. Ook moeten bijvoorbeeld een akte van de vennootschap onder firma, lijfrentepolissen en beleggingen toegezonden worden. Pensioen is een belangrijk onderdeel van de financiële fase. Soms wordt er pensioen opgebouwd bij een pensioenverzekeraar of zijn er pensioenvoorzieningen als directeur-grootaandeelhouder. We beoordelen ook wat de gevolgen zijn van de Wet Uitfasering Pensioen. 

Aan de hand van deze informatie bespreken we jullie rechten en plichten en onderhandelen we over zaken als alimentatie, woning en pensioen. Jouw bedrijf is ook een heel belangrijk deel van jullie echtscheiding. We kijken ook naar jullie toekomstverwachtingen. Wat zijn jullie plannen en wat zijn de financiële en fiscale gevolgen daarvan? Mocht het nodig zijn, dan schakelt onze advocaat-mediator een accountant of fiscalist in. 

3. Juridische fase

Nadat alle zaken zijn uitgesproken en besproken én er afspraken zijn waar jullie beiden achter staan, volgt voor de advocaat-mediator van HELIO advocaten|mediators het juridische proces. 

De advocaat-mediator:

 • legt alle afspraken vast in een ouderschapsplan en een scheidingsconvenant;
 • zorgt voor de juiste juridische context;
 • zorgt dat jullie beiden begrijpen wat die afspraken inhouden.

De advocaat-mediator stuurt het ouderschapsplan en het scheidingsconvenant met een verzoek tot echtscheiding naar de rechtbank. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit, zonder dat jullie naar een zitting hoeven. De advocaat-mediator stuurt de uitspraak naar jullie en schrijft deze in bij de burgerlijke stand. Op dat moment is de echtscheiding definitief. 

Verdere afspraken

De advocaat-mediator coördineert ook de verdere afspraken en de uitvoering daarvan. Denk aan:

 • Overdracht van de aandelen in de besloten vennootschap door middel van een notariële akte;
 • Levering van de echtelijke woning of vakantiewoning;
 • Afspraken over pensioen;
 • Afspraken over polissen.

Lees hier waarom het nooit te laat is om te starten met mediation. Ook als er al een rechtzaak loopt. 

Evaluatiemoment

Als jullie behoefte hebben aan een evaluatiemoment aan het einde van het mediationtraject, dan bestaat de mogelijkheid om binnen één jaar na de scheiding een kosteloze afspraak in te plannen van een uur waarin we het traject doornemen en de situatie opnieuw tegen het licht houden.